บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด   ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า  20  ปี  ด้วยทุนจดทะเบียน  20  ล้านบาท   โดย เป็นตัวแทนนำเข้า  และจำหน่ายเครื่องเชื่อม, อุปกรณ์งานเชื่อมทุกประเภท ในระบบ ARC, MIG, TIG,  งานตัดโลหะ (PLASMA),   อุปกรณ์งานขัด  รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   อีกทั้ง   ยังจำหน่ายเครื่องระบายความร้อนด้วยไอเย็น    ซึ่งบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


เจ้าหน้าที่การเงิน
คลิ๊ก

  ดูแลรับผิดชอบงาน การเงินจ่าย

1. ตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย
2. พิมพ์เช็ค-จ่ายเช็ค
3. รับวางบิล SUPPLIER
4. ทำเอกสาร-ตรวจสอบรายการโอนเงิน SUPPLIER ต่างประเทศ+ในประเทศ
5. ตรวจสอบรายการตัดชำระประจำวัน 
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่าย Supplier

พนักงานกราฟฟิค ดีไซน์
คลิ๊ก

- ออกแบบโบชัวร์/แค็ตตาล๊อก/รูปภาพสำหรับโปรโมทในสื่อออนไลน์
- ออกแบบรูปแบบสินค้าสำหรับโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
- ออกแบบงานแค็ตตาล็อก
- ช่วยงานการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า
- ประชาสัมพันธ์สื่อ และเว็บของบริษัทฯ

พนักงานธุรการบุคคล
คลิ๊ก

-ดูแลงานเอกสารของแผนก
-ดูแลงานประชาสัมพันธ์
-ดูแล Stock เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
-ดูแลโอน-ย้ายทรัพย์สินของพนักงาน
-ดูแลความเรียบร้อยรอบบริษัท
-ดูแลงานเอกสารของ HR
-งานตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
คลิ๊ก

คุณสมบัติเบื้องต้น
 
 1. สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าและมีประสบการณ์ทางด้านการประสานงานขาย
 2. มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ
 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
คลิ๊ก

สวัสดิการ
 
 1. ประกันสังคม
 2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
 3. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
 4. การปรับเงินเดือนประจำปี
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแก่กรรม
 7. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
 8. วันลาอุปสมบท  15  วัน
 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 10. โบนัส
 11. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
 12. วันลาพักผ่อนสูงสุด 12 วัน
 
หมายเหตุ :  ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาเข้างาน :   08.30 น. – 17.30 น.

สวัสดิการ

    1. ประกันสังคม
    2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
    3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4. การปรับเงินเดือนประจำปี
    5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
    6. ตรวจสุขภาพประจำปี
    7. วันลาพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
    8. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
    9. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
    10. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
    11. วันลาอุปสมบท  15  วัน