เครื่องจำลองการเชื่อม

WELDING SIMULATOR ห้องเรียนเทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง

 

Welding simulator "Soldamatic" คือ ระบบปฎิบัติการ การเรียน การสอน ที่มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ของระบบงานเชื่อมโลหะเต็มรูปแบบ เป็นเทคโนโลยีที่อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม สามารออกแบบการสอน ได้ด้วยตัวเอง ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถตรวจเช็คผลการเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้

 

 

SOLDAMATIC ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) จะรวมหรือผสานระหว่างสภาพแวดล้อมจริงขณะนั้น กับวัตถุเสมือนจริงเข้าด้วยกัน

 

 

 

สามารถช่วยให้นักเรียน ผู้รับการอบรม พัฒนาทักษะช่างเชื่อมอย่างมืออาชีพ

 

เครื่องตัวเดียว...จะช่วยให้ผู้ฝึก เรียนรู้การปรับกระแสเชื่อม การปรับแก๊ส ให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงาน หรือโลหะที่คุณจะเชื่อม

สามารถเลือกท่าเชื่อม ครบทุกรูปแบบ ที่คุณอยากจะ..ฝึก

 

มันจะช่วยคุณปรับมุมองศาของหัวเชื่อมได้อย่างถูกต้องขณะทำการฝึกการเชื่อม

ประมวลผล วิเคราะห์ ได้อย่างแม่นยำ

 

  • ไม่ต้องสิ้นเปลืองอุปกรณ์งานเชื่อม
  • ไม่ต้องทนกับความร้อน กลิ่นควันของงานเชื่อม
  • ช่วยเพิ่มระดับทักษะการพัฒนาให้มีความชำนาญ

 

เหมาะกับสถาบันศึกษา องค์กร หน่วยงาน หรือ บริษัท ที่ต้องการระบบการฝึกอบรมทักษะช่างเชื่อมอย่างมืออาชีพ 

 

 

 welding simulator, soldamatic, ระบบการเรียนช่างเชื่อม, ฝึกอบรมช่างเชื่อม, เครื่องจำลองการเชื่อม