ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง

การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมโดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน (เยอรมันเรียกแท่งทังสเตนว่า วุลเฟรม) ใช้แก๊สเฉื่อย( Inert Gas) ในการปกคลุมแนวการเชื่อม ปัจจุบันนิยมใช้แก๊สอาร์กอน Argon ช่างโดยทั่วไปจึงนิยมเรียกการเชื่อมแบบ TIG อีกอย่างนึงว่า " เชื่อมอาร์กอน" มีลักษณะการเชื่อมคล้ายการเชื่อม ด้วยแก๊สคือช่างต้องใช้ทั้งสองมือในการทำงาน มือหนึ่งจับหัวเชื่อม อีกมือหนึ่งจับลวดเชื่อมเพื่อเติมแนวเชื่อม สำหรับทังสเตนมีให้เลือกใช้ขนาดตามความเหมาะสมกับงาน หรือสามารถเลือกให้สีให้เหมาะกับชิ้นงานได้ ลวดเชื่อมทังเตน สีแดง  ใช้กับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, นิกเกิล และไททาเนียม ให้กระแสเชื่อมสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง จะคล้ายกับลวดทังสเตนสีแดงใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟกระแสสลับ จุดเด่นคือจะไม่ปล่อยรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดีต่อผู้ใช้ที่ต้องเชื่อมงานเป็นเวลานาน ลวดเชื่อมทังสเตน สีฟ้าน้ำเงิน ใช้งานคล้ายกับลวดเชื่อมทังสเตน หัวสีทอง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว มีส่วนประกอบของทังสเตนบริสุทธิ์ มีจุดเด่นคือเป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่ใช้เชื่อมงานอลูมิเนียม และแมกนีเซียมได้ดี ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC ไม่ต้องเหลาปลายทังสเตน  ราคาไม่แพง แต่อัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา เหมาะกับการเชื่อมกระแสDC ที่กระแสต่ำๆ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแสACได้ ใช้ได้กับเชื่อมชิ้นงานบาง หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ
 
 
ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง (WL15) AWS Classification EWLa-1.5 เหมาะกับงานเชื่อมโลหะทุกชนิด รวมถึงอลูมิเนียม แมกนีเซียม มีส่วนประกอบของธาตุแลนทาเนท ≈ 1.5% ใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟกระแสสลับ (AC) สังเกตได้ว่าลักษณะการใช้งานของ ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง จะคล้ายกับลวดทังสเตนสีแดง แต่จุดเด่นของ ลวดเชื่อม ทังสเตน สีทอง คือ จะไม่ปล่อยรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดีต่อผู้ใช้ที่ต้องเชื่อมเป็นเวลานานๆ เหมาะกับการอาร์คซ้ำๆ หรือการเชื่อมแบบ PULSE  ลับปลายแหลมในการใช้งานทังสเตนหัวสีทอง, GOLD TUNGSTEN, TUNGSTEN, ลวดเชื่อมทังสเตน, เข็มทังสเตน

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG
SPEC