ผลงาน

 

 ระบบออโตเมชั่น, เครื่องจักรกลโรงงาน, เครื่องจักรหยิบของ