บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด   ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า  20  ปี  ด้วยทุนจดทะเบียน  20  ล้านบาท   โดย เป็นตัวแทนนำเข้า  และจำหน่ายเครื่องเชื่อม, อุปกรณ์งานเชื่อมทุกประเภท ในระบบ ARC, MIG, TIG,  งานตัดโลหะ (PLASMA),   อุปกรณ์งานขัด  รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   อีกทั้ง   ยังจำหน่ายเครื่องระบายความร้อนด้วยไอเย็น    ซึ่งบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

Available Position


ช่างเทคนิค (งานซ่อม)
Click

หน้าที่ความรับผิดชอบ :-

     - ซ่อมเครื่องเชื่อมทั้งระบบ

 

คุณสมบัติ :-

     - เพศ : ชาย

     - อายุ : 25 - 40 ปี

     - ระดับการศึกษา : ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    

     - ประสบการณ์  :  งานซ่อมด้าน แผงวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้า 1-2 ปี

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :-

     - สามารถ ใช้เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้า ได้ทุกประเภท

     - สามารถ ขับรถยนต์ ได้ และมีใบขับขี่

     - มีความขยัน อดทน

     - หากไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายน้ำยาเคมีภัณฑ์
Click

หน้าที่รับผิดชอบ

- ขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติอื่น 

 -  จบการศึกษาวิชาเคมี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - มีรถยนต์เป็นพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (รับ-ส่ง Email)
 - ประสบการณ์ขาย 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

พนักงานขายสินค้าระบบความเย็น
Click

หน้าที่รับผิดชอบ

- ขายสินค้าประเภทระบบความเย็น

คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
- หากผ่านการอบรม หรือมีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีรถยนต์ส่วนตัว 
- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้(รับ-ส่ง Email)

สวัสดิการ

    1. ประกันสังคม
    2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
    3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4. การปรับเงินเดือนประจำปี
    5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
    6. ตรวจสุขภาพประจำปี
    7. วันลาพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
    8. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
    9. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
    10. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
    11. วันลาอุปสมบท  15  วัน