บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด   ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า  20  ปี  ด้วยทุนจดทะเบียน  20  ล้านบาท   โดย เป็นตัวแทนนำเข้า  และจำหน่ายเครื่องเชื่อม, อุปกรณ์งานเชื่อมทุกประเภท ในระบบ ARC, MIG, TIG,  งานตัดโลหะ (PLASMA),   อุปกรณ์งานขัด  รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   อีกทั้ง   ยังจำหน่ายเครื่องระบายความร้อนด้วยไอเย็น    ซึ่งบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

Available Position


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Click

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     - หา Supplier และต่อรองเงื่อนไขในการจัดซื้อ

     - จัดซื้อ/จัดหา อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในองค์กร

     - จัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อตั้งแต่ต้นจนจบ

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

     - เพศ : หญิง

     - อายุ : 25 - 35 ปี

     - ระดับการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี

     - ประสบการณ์  :  1 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

     - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

     - มีความสามารถในการหา / เปรียบเทียบ Supplier ได้หลากหลาย

     - ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง Word, Excel

     - ทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี

พนักงานคลังสินค้า
Click

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลรับผิดชอบเบิก-จ่ายสินค้า

- งานยันยอดสินค้าตาม Order

- ตรวจรับ/ตรวจสอบสินค้าจากการสั่งซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ

- ดูแลรับผิดชอบสินค้า ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- อายุ 25 ปี ถึง 35 ปี

- ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

- ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานเอกสารได้

- สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายน้ำยาเคมีภัณฑ์
Click

หน้าที่รับผิดชอบ

- ขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติอื่น 

 -  จบการศึกษาวิชาเคมี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - มีรถยนต์เป็นพาหนะส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (รับ-ส่ง Email)
 - ประสบการณ์ขาย 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

พนักงานขายสินค้าระบบความเย็น
Click

หน้าที่รับผิดชอบ

- ขายสินค้าประเภทระบบความเย็น

คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
- หากผ่านการอบรม หรือมีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีรถยนต์ส่วนตัว 
- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้(รับ-ส่ง Email)

สวัสดิการ

    1. ประกันสังคม
    2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
    3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4. การปรับเงินเดือนประจำปี
    5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
    6. ตรวจสุขภาพประจำปี
    7. วันลาพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
    8. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
    9. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
    10. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
    11. วันลาอุปสมบท  15  วัน