บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด   ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า  31  ปี  ด้วยทุนจดทะเบียน  10  ล้านบาท   โดย เป็นตัวแทนนำเข้า  และจำหน่ายเครื่องเชื่อม, อุปกรณ์งานเชื่อมทุกประเภท ในระบบ ARC, MIG, TIG,  งานตัดโลหะ (PLASMA),   อุปกรณ์งานขัด  รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   อีกทั้ง   ยังจำหน่ายเครื่องระบายความร้อนด้วยไอเย็น    ซึ่งบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานขาย อุปกรณ์งานเชื่อม
คลิ๊ก

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปวส ขึ้นไป สาขาการขาย, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ / มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ขายอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้กับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือมีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง / การนำเสนอการขาย 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

Sale engineer /Project engineer
คลิ๊ก

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบปรับอากาศ ให้กับลูกค้า
 • ออกพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ ประเมินหน้างานลูกค้า
 • ดูแล ควบคุมงานติดตั้ง ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารส่งมอบงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,บริหารก่อสร้าง หรือ อื่นๆ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (มีรถยนต์เป็นของตนเอง)
 • ใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์เรื่องระบบปรับอากาศในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานขาย เคมีภัณฑ์
คลิ๊ก

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ / มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง / การนำเสนอการขาย 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

พนักงานขาย ระบบความเย็น
คลิ๊ก

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ / มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง / การนำเสนอการขาย 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • หากผ่านการอบรม หรือมีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศในโรงงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

    1. ประกันสังคม
    2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
    3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4. การปรับเงินเดือนประจำปี
    5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
    6. ตรวจสุขภาพประจำปี
    7. วันลาพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
    8. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
    9. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
    10. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
    11. วันลาอุปสมบท  15  วัน