บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด   ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า  20  ปี  ด้วยทุนจดทะเบียน  20  ล้านบาท   โดย เป็นตัวแทนนำเข้า  และจำหน่ายเครื่องเชื่อม, อุปกรณ์งานเชื่อมทุกประเภท ในระบบ ARC, MIG, TIG,  งานตัดโลหะ (PLASMA),   อุปกรณ์งานขัด  รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   อีกทั้ง   ยังจำหน่ายเครื่องระบายความร้อนด้วยไอเย็น    ซึ่งบริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วน)
คลิ๊ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อจัดซื้อ / จัดหา สินค้า และต่อรองเงื่อนไขในการจัดซื้อ
 • สรรหาผู้ขาย / ผู้ผลิต รายใหม่ 
 • จัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า จนจบกระบวนการรับเข้าสินค้า
 • ติดต่อประสานงานตัวแทน Shipping / Forwarder
 • ตรวจสอบพิกัด / อากร ในการนำเข้า (ใบขนขาเข้า) 
 • ดูแล / ประสานงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์ (มอก.)

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ  25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 2 - 4 ปี

คุณสมบัติพิเศษและความสามารถ :

 • สามารถใช้โปรแกรม MS WORD, EXCEL, POWER POINT, MS-OUT LOOK ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ / ประสบการณ์ด้านการนำเข้า - ส่งออกสินค้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)
คลิ๊ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำเอกสารขอซื้อสินค้า และเอกสารรับเข้าสินค้าจากการสั่งซื้อ
 • รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อจัดทำสถิติ วิเคราะห์ การเคลื่อนไหวของสินค้าประจำวัน และจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนออนุมัติสั่งซื้อ
 • ติดตามข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเอกสารด้านงานขาย เช่น Job งานซ่อม, ใบสั่งขาย ฯลฯ
 • จัดทำรายงานด้านงานขาย

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ :

 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Power Point, Excel และสูตรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบงานด้าน ข้อมูล, สถิติ, วิเคราะห์
 • มีความสามารถในการประสานงานได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • หากมีความรู้เรื่องอะไหล่ช่าง อะไหล่ลิเล็คทรอนิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

    1. ประกันสังคม
    2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ตามตำแหน่งงาน)
    3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4. การปรับเงินเดือนประจำปี
    5. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
    6. ตรวจสุขภาพประจำปี
    7. วันลาพักผ่อนสูงสุด 10 วัน
    8. เบี้ยขยัน ประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
    9. เงินช่วยงานมงคลสมรส 
    10. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
    11. วันลาอุปสมบท  15  วัน