ประเภทสินค้า

เครื่องฝึกทักษะการเชื่อมเสมือนจริง

งานออกแบบ และสร้างเครื่องจักรในโรงงาน

เครื่อง และอุปกรณ์งานเชื่อม งานตัดโลหะ

เคมีอุตสาหกรรมงานเชื่อม

พัดลมไอเย็น