เครื่องอื่นๆ

เครื่องเชื่อมซับเมิร์จ (SUBMERGE)

กระบอกอบลวด

ชุดฟีดป้อนลวด (WIRE FEEDER)