ผลิตภัณฑ์ NDT (PT TEST) : น้ำยาตรวจสอบรอยร้าว ชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า (PENETRANT)