ผลิตภัณฑ์ NDT (MT TEST) : น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (MANETIC PARTICLE)