อะไหล่สิ้นเปลือง Co2

หัวเชื่อมซีโอทู /หัวเชื่อม mig และอะไหล่สิ้นเปลือง