งานสาธิตเครื่องฝึกทักษะการเชื่อมตามวิทยาลัยต่างๆ ช่วงปลายปี 2018- มกราคม 2019

งานสาธิตเครื่องฝึกทักษะการเชื่อมตามวิทยาลัยต่างๆ ช่วงปลายปี 2018- มกราคม 2019

ทำไมต้องฝึกทักษะการเชื่อมด้วยเครื่อง SOLDAMATIC
 
  • การเรียน การสอนที่สะดวก ทันสมัย ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง
  • ไม่เกิดมลพิษทางอากาศจากควัน สะเก็ดงานเชื่อม หมดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บที่เกิดจากความร้อนของการเชื่อม
  • ให้ความแม่นยำในการประเมินผล เป็นซอฟแวร์การเชื่อมที่ถูกต้องตามหลักสากล
  • ฝึกฝนได้ต่อเนื่อง ไม่จำกัด เพิ่มทักษะได้อย่างรวดเร็ว รู้ข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง ปรับปรุงเทคนิคได้ทันที
  • ผู้สอน ตรวจสอบผลการเชื่อม หรือความถูกต้องโดยไม่ต้องเฝ้าดู ประเมินผลงานนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

Gallery