เครื่องฝึกทักษะการเชื่อม

WELDING SIMULATOR ห้องเรียนเทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง

 

Welding simulator "Soldamatic" คือ ระบบปฎิบัติการ การเรียน การสอน ที่มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ของระบบงานเชื่อมโลหะเต็มรูปแบบ เป็นเทคโนโลยีที่อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม สามารถออกแบบการสอน ได้ด้วยตัวเอง 

 

 

SOLDAMATIC ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) จะรวมหรือผสานระหว่างสภาพแวดล้อมจริงขณะนั้น กับวัตถุเสมือนจริงเข้าด้วยกัน

 

 

 

สามารถช่วยให้นักเรียน ผู้รับการอบรม พัฒนาทักษะช่างเชื่อมอย่างมืออาชีพ

 

  • เริ่มตั้งแต่การฝึกขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูงสุด
  • ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกได้ทั้ง เชื่อมไฟฟ้า  อาร์กอน และ ซีโอทู
  • เลือกชิ้นงานฝึกเชื่อมได้ 5 แบบ ปรับท่าเชื่อมได้ตามมาตรฐาน เช่น ท่าราบ,ท่าตั้ง,ท่าระดับ,ท่าเหนือศรีษะ
  • สามารถเลือกความหนาของชิ้นงานได้ตั้งแต่ 3,6,10 มม.
  • เลือกความยาวของแนวฝึกเชื่อมได้ตั้งแต่ 100,180,250 มม.
  • เลือกการเติมแนวเชื่อมได้ 1,2,3 แนว
  • เครื่องออกแบบมาให้มีฟังก์ชันการปรับเชื่อมเหมือนจริง เช่น โวลต์ แอมป์ และ แก๊ส
  • หน้ากากออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ฝึก ปรับมุมมองได้อย่างถูกต้องขณะเชื่อม
  • ขณะทำการเชื่อม ผู้ฝึกเชื่อมสามารถควบคุมความเร็วการเชื่อม เติมตามแนวที่กำหนด และปรับมุมเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อเชื่อมเสร็จ สามารถวิเคราะห์การเชื่อมได้ด้วยตัวเอง มีวีดิโอขณะเชื่อม ดูย้อนหลังได้ เป็นระบบที่ประมวลผล วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

 

เหมาะกับสถาบันศึกษา องค์กร หน่วยงาน หรือ บริษัท ที่ต้องการระบบการฝึกอบรมทักษะช่างเชื่อมอย่างมืออาชีพ 

 

 

 welding simulator, soldamatic, ระบบการเรียนช่างเชื่อม, ฝึกอบรมช่างเชื่อม, ฝึกทักษะ, ฝึกเชื่อมอาร์กอน, เครื