SHERWIN-CP2 :White contrast

น้ำยาทดสอบรอยร้าวด้วยอนุภาคแม่เหล็ก
 
  • ใช้ได้กับโลหะ Ferromagnatic ได้ทั้งหมด
  • ใช้ได้กับงานหล่อขึ้นรูป / งานเชื่อม
  • สามารถตรวจจับรอยร้าวขนาดเล็กได้
  • มีความไวสูง สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถใช้งานใต้น้ำ นอกชายฝั่งได้
  • ไม่จำเป็นต้องเตรียมผิวงานWHITE CONTRAST PAINT, SHERWIN, น้ำยาตรวจเช็ครอยร้าว, MAGNETIC TEST, CO, น้ำยาทดสอบรอยร้าวด้วยอนุภาคแม่เหล

ดาวน์โหลดไฟล์

Brochure
Catalog