รูปแบบการติดตั้ง

ระบบระบายอากาศในโรงงาน มีหลากหลายวิธีการ ซึ่งเดิมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะเลือกใช้พัดลมอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่เนื่องจากอากาศที่ร้อน อบอ้าว การใช้พัดลมอุตสาหกรรมธรรมดายังไม่ตอบโจทย์ แต่ในปัจจุบันการใช้พัดลมไอเย็นได้รับความนิยมอย่างมาก และแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากการแลกเปลี่ยนอากาศที่ดีแล้ว ยังให้ความเย็นสดชื่นแบบธรรมชาติ มีวิธีการติดตั้งที่หลากหลาย ซึ่งสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับทุกสภาพอาคาร โรงงาน และมีความสวยงาม โดยช่างผู้ชำนาญ พร้อมบริการหลังการติดตั้ง

 

 

 

 

 

 SNOWCOOL, พัดลมไอเย็น, ติดตั้งท่อส่งลม, ติดตั้งระบบท่อ duct, ระบบระบายอากาศโรงงาน, พัดลมอุตสาหกรรม