อะไหล่พัดลมรุ่นติดตั้ง ไฟ 220V

อะไหล่ของพัดลมรุ่นติดตั้ง ไฟ 220V มีรหัสพร้อมรูปภาพประกอบ ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง

 

 SNOWCOOL, PART SNOWCOOL, อะไหล่พัดลมไอเย็น

ดาวน์โหลดไฟล์

PART NUMBER