ลวดเชื่อมซับเมิร์จ KUANGTAI

  ลวดเชื่อมสำหรับงานซัพเมิร์จ ต้องเข้ากับโลหะที่จะนำมาเชื่อม โดยลวดจะมีการเคลือบทองแดงไว้ เพื่อป้องกันสนิม ลดการสึกหลอของหัวทิป ช่วยในการนำกระแสได้ดี

โดยขนาดของลวดมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลาย ตามความเหมาะสมกับงาน

 

สั่งซื้อตามออเดอร์ลวดเชื่อมซับเมิร์จ, SUBMEREGE WIRE, ลวดซับเมิร์จ