ลวดเชื่อมซับเมิร์จ ลินคอล์น

ลวดเชื่อมสำหรับงานซัพเมิร์จ ต้องเข้ากับโลหะที่จะนำมาเชื่อม โดยลวดจะมีการเคลือบทองแดงไว้ เพื่อป้องกันสนิม ลดการสึกหลอของหัวทิป ช่วยในการนำกระแสได้ดี

โดยขนาดของลวดมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลาย ตามความเหมาะสมกับงาน

 

สั่งซื้อตามออเดอร์ลวดเชื่อมซับเมิร์จ, SUBMERGE WIRE, ลวดซับเมิร์จ