ผงฟลั๊กซ์ 860 ( LINCOLN )

ผงฟลักซ์ ทำหน้าที่ปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันบรรยากาศโดยรอบเข้ามาทำปฏิกิริยากับน้ำโลหะที่กำลังหลอมละลาย โดยผงฟลักซ์จะช่วยให้บ่อหลอมที่กำลังหลอมละลายสะอาด ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวเชื่อม แข็งตัวเร็ว เมื่อแห้งสามารถเคาะออกได้ง่าย ให้ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกได้ดี  เป็น NEUTRAL  FLUX เหมาะกับการเชื่อมแบบ MULTIPLE PASSFLUX 860, ผงฟลักซ์