KRA630I: เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 630 แอมป์ ไฟ 380V

  • ใช้งานได้ทั้ง เชื่อมไฟฟ้า และงานเก๊าจ์ ( Gouging )
  • ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพการทำงานสูง
  • มีระบบ Arc force และ Hot start ช่วยให้การอาร์ครวดเร็ว และช่วยในการหลอมละลายลวดให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
  • มีระบบ VRD ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
  • มีระบบป้องกันอัตโนมัติจากแรงดัน กระแสไฟฟ้าเกิน และความร้อนของเครื่องเกิน
  • หน้าจอแสดงผลดิจิตอล
  • ขนาดธูปเชื่อม 2.6-6.0 มม.ตู้เชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ตู้เชื่อม 600 แอมป์

ดาวน์โหลดไฟล์

SPEC ARC 630I