สายเชื่อม Co2 350 แอมป์ OTC

PART NO. TWD35CO3-OTC

#NORTH สายเชื่อมซีโอทู OTC 350A ยาว 3 เมตร ส่วนท้าย OTCสายเชื่อมซีโอทู OTC 350A, CO2 WELDING TORCH OTC 350A, สายเชื่อม OTC, สายเชื่อมมิก

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG