สายเชื่อม EH303-CF3550

PART NO. EH303-CF3550

สายเชื่อมไฟฟ้า 300A ยาว 3 เมตร ส่วนท้ายแบบเกลียวหมุน ( 35-50 SQMM ) แบบไทยสายเชื่อมไฟฟ้า, ELECTRODE HOLDER, สายเชื่อมธูป

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG