สายเชื่อม EH303-35

PART NO. EH303-35

สายเชื่อมไฟฟ้า 300A ยาว 3 เมตร ส่วนท้ายแบบสวมล็อก ( 35-50 SQMM ) แบบยูโรสายเชื่อมไฟฟ้า, ELECTRODE HOLDER, สายเชื่อมธูป

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG