สายเชื่อม EH303-10

PART NO. EH303-10

สายเชื่อมไฟฟ้า 300A ยาว 3 เมตร ส่วนท้ายแบบสวมล็อก ( 10-25 SQMM )สายเชื่อมไฟฟ้า, ELECTRODE HOLDER, สายเชื่อมธูป

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG