อะไหล่พัดลมรุ่นติดตั้ง ไฟ 380V

อะไหล่ของพัดลมรุ่นติดตั้ง ไฟ 380V มีรหัสพร้อมรูปภาพประกอบ ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง

 

   SNOWCOOL

ดาวน์โหลดไฟล์

PART NUMBER