KS2P-18C32-AO : พัดลมไอเย็น SNOWCOOL รุ่นเป่าลมด้านบน แรงลม 18,000 ลบม./ชม.ไฟ 380V

พัดลมไอเย็นรุ่นติดตั้ง ให้สัมผัสความเย็น สดชื่น จากธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีลดอุณหภูมิ ช่วยระบายความร้อนภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ที่มีสภาพร้อนอบอ้าว อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ซุปเปอร์มาร์เกต เป็นต้น ช่วยลดอุณหภูมิได้ 4-8 องศาเซลเซียส

 

 

ระบบระบายอากาศโรงงาน - พัดลมอุตสาหกรรม-ระบายความร้อนโรงงานพัดลมไอเย็น, EVAPORATIVE COOLING SYSTEM, SNOWCOOL, พัดลมไอเย็น ราคาถูก, พัดลมไอเย็นโรงงาน, พัดลมอุตสาหกรร

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG