ลวดเชื่อมมิก เหล็ก (Co2)

ลวดเชื่อมซีโอทูสำหรับงานเหล็ก  ER70S-6

ลวดเชื่อมซีโอทู เป็นลวดเชื่อมเปลือย สำหรับงานเชื่อมที่ต้องการความต่อเนื่อง ใช้งานง่าย  สะดวก โดยมีแก๊สซีโอทู ,แก๊สซีโอทูผสมกับแก๊สชนิดอื่น ,แก๊สอาร์กอน ปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อให้แนวเชื่อมเป็นเงาสวย การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมแบบซีโอทู ยังไม่ต้องเสียเวลาเคาะสแล็คเหมือนลวดเชื่อมไฟฟ้า (ลวดเชื่อมธูป)
ใช้สำหรับงานเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง เหมาะกับงานเชื่อมในโครงสร้างต่างๆ เช่นเครื่องจักรอุตสาหกรรม โครงสร้างรถยนต์ ชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์  อุปกรณ์การเกษตร และอู่ต่อเรือ เป็นต้น ใช้ได้ดีในทุกท่าเชื่อม ลวดเชื่อมซีโอทูเหล็ก, SOLID WIRE, ลวดเชื่อมเหล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์