ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ สแตนเลส

ลวดเชื่อมซีโอทูชนิดฟลักซ์คอร์
 
ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สเตนเลส (Flux Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมเปลือยที่มีไส้ฟลักซ์อยู่ในแกนกลางของลวด เป็นการเอาข้อดีของลวดเชื่อมไฟฟ้า ที่มีฟลักซ์หุ้ม ทำหน้าที่ปกคลุมแนวเชื่อม กับลวดเชื่อมซีโอทู ที่สามารถเชื่อมได้ต่อเนื่อง นำจุดเด่นทั้งสองมารวมกัน แนวเชื่อมที่ได้จึงสวยงาม (ลวด FLUX CORED บางชนิดจึงไม่ต้องใช้แก๊สซีโอทูมาปกคลุมแนวเชื่อม) เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องการคุณภาพสูง และผ่านการเอกซ์เรย์ได้ดี ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สเตนเลส ยี่ห้อ KUANGTAI มีเกรด 308L,309L,316LSTAINLESS FLUX CORED WIRE, ลวดฟลักซ์คอร์, ลวดฟลักซ์คอร์สแตนเลส

ดาวน์โหลดไฟล์

เกรด 308L