ลวดเชื่อมสแตนเลส ชนิดถัง

ลวดเชื่อมซีโอทู
 
ลวดเชื่อมจัดเป็นโลหะเติม ซึ่งใช้เติมลงในบ่อหลอมละลายขณะเชื่อม เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณเนื้อของโลหะเชื่อม
สำหรับงานเชื่อมที่ต้องการความต่อเนื่อง ปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อให้แนวเชื่อมเป็นเกล็ดเงาสวย อีกทั้งการเชื่อมซีโอทู ยังไม่ต้องเสียเวลาเคาะสแล็คเหมือนลวดเชื่อมไฟฟ้า(ลวดเชื่อมธูป)  เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อม เป็นโลหะประสานรอยต่อของชิ้นงานเชื่อมให้แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การจัดแบ่งกลุ่มลวดเชื่อมหรือประเภทของลวดเชื่อม มีการแยกประเภทที่หลากหลายกันออกไป ปัจจุบันนิยมใช้แบ่งดังนี้  แบ่งแยกโดยประเภทของโลหะที่จะนำมาเชื่อมเช่นกลุ่มโลหะเหล็ก ,กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก กลุ่มงานสแตนเลส,การเชื่อมแบบใต้ผงฟลักซ์ การเชื่อมโลหะชนิดต่างๆนั้นสามารถเลือกกระบวนการเชื่อมได้หลากหลายวิธี
ทางบริษัทจึงทำการแบ่งประเภทลวดเชื่อมตามประเภทงานเชื่อมเป็นหลัก ลวดเชื่อมสแตนเลส ชนิดถัง, STAINLESS WIRE ( TANK ), ลวดสแตนเลส

ดาวน์โหลดไฟล์

SPEC 308LSI