ลวดเชื่อม Co2 อลูมิเนียม เกรด 4043

  • เนื่องจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าลวดเชื่อมโลหะชนิดอื่น จึงทำให้น้ำหนักต่อม้วนเบากว่า
  • ลวดเชื่อมอลูมิเนียมเกรด 4043 มีส่วนผสมของซิลิกอนในปริมาณมาก ให้ความสามารถในการเชื่อมสูง ต้านทานการแตกร้าวได้ดี
  • เหมาะกับงานเชื่อมอลูมิเนียมหล่อชึ้นรูป งานโมลด์ การเชื่อมต่อเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นลวดเชื่อมอลูมิเนนียม 4043, ALUMINIUM WIRE 4043, ลวดอลูมิเนียม, ลวอเชื่อมซีโอทู, ลวดเชื่อม ราคา

ดาวน์โหลดไฟล์

SPEC #4043