ธูปเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส KUANGTAI

ธูปเชื่อมไฟฟ้า
 
การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์(SMAW)หรือที่เรามักเรียก ก้านธูปเชื่อม (MMA) Manual Metal Arc หรือStick Welding ลวดเชื่อมจะมีฟลั๊กซ์หุ้มภายนอกแกนลวด โดยกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านแกนลวดเชื่อมไปยังส่วนปลาย ซึ่งกระแสไฟฟ้ามีทั้งชนิด กระแสตรง(DC) และกระแสสลับ(AC) ควรเลือกขนาดของลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับงาน การเริ่มต้นการใช้งานลวดเชื่อมไฟฟ้า ทำได้ 2 วิธี คือการเขี่ยอาร์คและการแตะปลายลวดกับผิวชิ้นงานแล้วยกขึ้นให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม เพื่อคงการอาร์คไว้ขณะอาร์คจะมีความต้านทานระหว่างปลายลวดเชื่อมกับผิวชิ้นงานเกิดเป็นความร้อนที่สูง ซึ่งสูงมากพอที่จะทำให้ผิวงานและปลายลวดเชื่อมหลอมละลายประสานรอยต่อของชิ้นงานเชื่อมให้แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการจัดแบ่งกลุ่มลวดเชื่อมหรือประเภทของลวดเชื่อม มีการแยกประเภทที่หลากหลายกันออกไปโดยมีเกรดแยกแต่ละธาตุ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน และมีหลากหลายขนาดลวดให้เลือกใช้งาน
 
ข้อแนะนำในการใช้งาน
 
  • ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิทในการเชื่อม
  • ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์คและการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ อาจเกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊ส ในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ 70~120℃ เป็นเวลา 60 นาทีก่อน
  • การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงาน และแนวที่จะเชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80°ธูปเชื่่อมไฟฟ้า, ธูปเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส, WELDING ELECTRODE, ธูปเชื่อมสแตนเลส

ดาวน์โหลดไฟล์

เกรด 308L
เกรด 309L