ผงฟลั๊กซ์ 780 LINCOLN

ผงฟลักซ์ ทำหน้าที่ปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันบรรยากาศโดยรอบเข้ามาทำปฏิกิริยากับน้ำโลหะที่กำลังหลอมละลายโดยผงฟลักซ์จะช่วยให้บ่อหลอมที่กำลังหลอมละลายสะอาด ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของแนวเชื่อมและมีอิทธิพลต่อแนวเชื่อม หรือคุณสมบัติแนวเชื่อมได้ แข็งตัวเร็ว เมื่อแห้งสามารถเคาะออกได้ง่ายเป็น ACTIVE FLUX เหมาะกับการเชื่อมแบบ SINGLE PASSผงฟลั๊กซ์, FLUX 780