ใบตัดไฟเบอร์ PPM

 
  • ประสิทธิภาพของสินค้าประเภทใบตัดคุณภาพสูง ใช้สำหรับตัดโลหะประเภทเหล็กและสเตนเลส   
  • ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ใบตัดแต่ละขนาด ใช้ความเร็วรอบในการใช้งานที่แตกต่างกัน     
  • ใบตัดขนาดเล็ก สามารถใช้กับความเร็วรอบได้มากกว่า 
  • ใบตัดขนาดใหญ่สามารถใช้กับความเร็วรอบได้น้อยกว่า 
  • เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานควรเลือกใช้ใบตัดให้เหมาะสมกับงาน
  • ไม่ควรใช้สลับกันเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 

คำแนะนำการใช้งาน
 
 
แนะนำให้ใช้กับเครื่องตัดที่เหมาะสมเท่านั้น
ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาป้องกันสะเก็ด, หน้ากากกรองฝุ่น, ถุงมือหนัง, อุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 ใบตัด, ใบตัดไฟเบอร์, PPM, CUTTING DISC, ใบตัดเหล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG