เกจ์อาร์กอน MODEL:ARX500-NW

เกจ์อาร์กอน NETWELD ใช้ปรับความดันและอัตราการไหลของแก๊ส อาร์กอน เกลียวน๊อตเป็นแบบเกลียวนอก ขนาดมาตรฐานตามถังแก๊สอาร์กอน ทั่วไป แกนเกจ์อาร์กอน และน๊อตหมุนผลิตจากทองเหลือง ทนทาน ป้องกันเกลียวตัวถังเสียหาย ควบคุมการจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ
 
 
ข้อแนะนำในการใช้งานเกจ์อาร์กอน
 
  • ติดตั้งเกจ์อาร์กอนต่อกับท่ออาร์กอน เพื่อควบคุมปริมาณการไหล
  • เกลียว หรือ ขั้วต่อ ต้องอยู่ในสภาพปกติ สามารถติดตั้งได้อย่างแน่นหนา ไม่หลวม
  • ใช้กับสายแก๊สขนาด 1/4"
 
 เกจ์อาร์กอน, ARGON REGULATOR, เกจ์ ราคาถูก, เกจ์ อาร์กอน

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG