เกจ์ประหยัดแก๊สซีโอทู แบบแมคคานิค สำหรับ Pipe line

เกจ์ประหยัดแก๊ส
Model:TW-GSCOP
Model: W-195
 
การเชื่อมงานแบบซีโอทู จะมีการใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันแก๊ส เพื่อควบคุมอัตราการไหลของแก๊สในการปกคลุมชิ้นงานขณะเชื่อม แต่การใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันแก๊ส ทั่วไปมีอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สอย่างมาก สำหรับเกจ์ประหยัดแก๊สของเรา ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดแรงดันที่ตกค้างภายในสาย ทำให้ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของแก๊ส ช่วงที่เริ่มต้นการเชื่อมอีกครั้ง อย่างมีประสิทธิผล ช่วยเพิ่มความเสถียรของการอาร์คขณะทำการเชื่อม

 

สินค้าสั่งซื้อตามออเดอร์ จากต่างประเทศGAS SAVING REGULATOR, เกจ์ประหยัดแก๊ส, อุปกรณ์ประหยัดแก๊ส

ดาวน์โหลดไฟล์

หลักการทำงาน
Model:W-195