สายเชื่อม Co2 350 แอมป์

PART NO. TW35CS3-P

สายเชื่อมซีโอทู พานาโซนิค 350A ยาว 3 เมตร ส่วนท้ายพานาโซนิค

 

สายเชื่อมทำหน้าที่ ในการนำกระแสเชื่อม นำลวดเชื่อมและแก๊สปกคลุมไปยังจุดที่ทำการเชื่อม ความยาวสายมาตรฐานที่มาพร้อมกับตัวเครื่องคือ 3.5 เมตร ซึ่งเป็นช่วงความยาวสายที่เหมาะสมกับการใช้งาน  หากลูกค้าต้องการเชื่อมงาน ในพื้นที่ไกลจากตัวเครื่อง ลูกค้าสามารถเพิ่มความยาวสายไฟเข้าตัวเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก หากความยาวไม่เพียงพอจึงแนะนำให้เพิ่มความยาวสายเชื่อมเป็นลำดับสุดท้าย หรือลูกค้าสามารถเลือกใช้เครื่องรุ่นที่เป็น WIRE FEEDER แบบแยก เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน เพราะหากความยาวสายเชื่อมมีความยาวมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการใช้งาน หรือชิ้นงานได้ การไหลของลวดอาจเกิดการขดภายในสาย ค่ากระแสไฟจะลดลงเนื่องจากความยาวสาย เกิดปัญหาการไหลของแก๊สปกคลุมที่อาจลดความแรงของแก๊สลงได้ หากจำเป็นต้องเพิ่มความยาวสายเชื่อมแนะนำว่าไม่ควรเกิน 5 เมตร เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน  สายเชื่อมซีโอทู พานาโซนิค 350A, สายเชื่อมซีโอทู, สายเชื่อม co2 ราคาถูก, สายเชื่อมมิก

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG