สายเชื่อม EH503-P

PART NO. EH503-P

สายเชื่อมไฟฟ้า 500A ยาว 3 เมตร ส่วนท้ายแบบหางปลา ( ID 12 มม.)ELECTRODE HOLDER, สายเชื่อมไฟฟ้า, สายเชื่อมธูป

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG