คีมจับสายดิน

  • สายแพผลิตจากทองแดง นำกระแสไฟได้ดี ใช้สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า สายดินทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
  • คีมจับสายดิน Thermalweld ปากคีมทำจากทองแดง นำกระแสได้อย่างดีเยี่ยม
  • ด้ามคีมเหล็ก แข็งแรง ยึดจับชิ้นงาน,โต๊ะเชื่อมได้มั่นคง แข็งแรง
  • มีขนาด 300 และ 500 แอมป์

 

 คีมจับสายดิน 500A, GROUND CLAMP 500A, สายดิน

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG