น๊อตสตัดอลูมิเนียม

หลักการเชื่อมสตัด

STUD : หมายถึง สลักโลหะ ใช้สำหรับการยึดติดกับชิ้นงาน เป็นการเชื่อมสลักหรือแท่งโลหะให้ติดบนชิ้นงานด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้ปืนยิง STUD 1 ตัว ใช้ระยะเวลาในการเชื่อมไม่เกิน 15 วินาที ซึ่งเร็วมาก เดิมการเชื่อมสตัด ใช้ในโครงสร้างคอนกรีต ซึงมีการยิงแท่งโลหะเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีต

 

ในปัจจุบันได้ประยุกต์การเชื่อมสตัดกับงานอื่นๆ เพื่อยึดสลักโลหะ ซึ่งรวดเร็ว และให้รอยเชื่อมที่แข็งแรง แทนการใช้กรรมวิธีแบบเดิมซึ่งต้องใช้เวลานาน เช่น STUD ยึดภายในเรือขนาดใหญ่,ยึดหัวเกลียว,แผงวงจรอิเล็กทรอนิก,ยึดสายดินไฟฟ้า,ฝาครอบตู้ Control ,งานประกอบท่อ,รางไฟนีออน,กล่องควบคุมไฟ เป็นต้นสตัดอลูมิเนียม, Aluminium Stud, น็อตสตัด

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG