FLASHBACK

ชุดกันไฟย้อน (Flashback Arrestor) เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ป้องกันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง ในกระบวนการเชื่อมแก๊ส ซึ่งอาจทำให้ถังแก๊สระเบิด โดยทั่วไปประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญ 3 ส่วน
 
  • ลิ้นควบคุมการไหลให้ไปในทิศทางเดียว
  • ตัวดูดซับ หรือดับไฟที่ย้อนกลับเข้ามา
  • ตัวจับความร้อน จะปิดการไหลของแก๊สทันที เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น

 

ชุดกันไฟย้อน เพื่อป้องกันไฟย้อนกลับ ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ติดตั้งที่ทางออกก๊าซ ของเกจ์ปรับลม-แก๊ส และทางเข้าของหัวทอช ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ หยุดเปลวไฟและหยุดแก๊ส ที่ย้อนกลับชุดกันไฟย้อน นั้นมี 2 แบบ คือชุดกันไฟย้อน ที่ต่อกับชุดหัวทอช และชุดกันไฟย้อน ที่ต่อกับเกจ์ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับงานที่ต้องใช้ ชุดกันไฟย้อน-เกลียวขวา สีฟ้า สำหรับกันย้อนกับ ก๊าซออกซิเจน ชุดกันไฟย้อน-เกลียวซ้าย สีแดง สำหรับกันย้อนกับ แก๊สเชื้อเพลิง
 

*สั่งตามออเดอร์ชุดกันไฟย้อน, FLASHBACK, กันไฟย้อนสำหรับเกจ์, อุปกรณ์กันไฟย้อน

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG