NPO-1:น้ำยาป้องกันสะเก็ด ปืนเชื่อม

ใช้สำหรับ ป้องกันสะเก็ดเชื่อม ใช้กับหัวเชื่อม NOZZLE , CONTACT TIP ของเครื่องเชื่อม ซีโอทู

 

วิธีการใช้งานและการเก็บรักษา

 

  • จุ่มหัวเชื่อม MIG ในกระป๋องน้ำยาก่อนการเชื่อม
  • ระหว่างการเชื่อมหากมีสะเก็ดมาติดที่หัวเชื่อม และ NOZZLE ให้เคาะสะเก็ดออก และทำการจุ่มหัวเชื่อมในน้ำยาใหม่ทุกครั้ง

 

ข้อควรระวัง

 

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา   หากน้ำยาสัมผัส ผิวหนัง หรือ ดวงตา  ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
  • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก  

 

ขนาดบบรจุ

 

  • 400กรัม / กระป๋อง
  • 12กระป๋อง  / กล่อง

 ครีมป้องกันสะเก็ดหัวปืนเชื่อม, น้ำยาป้องกันสะเก็ดหัวปืนเชื่อม, ANTI SPATTER GEL TYPE, ป้องกันสะเก็ดเชื่

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG