TB-345-T: น้ำยาป้องกันสะเก็ดเชื่อม

ใช้สำหรับ ป้องกันสะเก็ดเชื่อม บนผิวหน้า โลหะ และหัวเชื่อม NOZZLE , CONTACT TIP ใช้ได้ ทั้ง เหล็ก สเตนเลส และ อลูมิเนียม

 

วิธีการใช้งานและการเก็บรักษา

 

  • เขย่า กระป๋องน้ำยาก่อนฉีดน้ำยา ลงบนชิ้นงาน ที่จะทำการเชื่อม
  • ควรเชื่อมทันที่หลังจากที่ฉีดน้ำยาลงบนผิวงานเชื่อม
  • น้ำยามีลักษณะเป็นฟิล์ม เคลือบบนผิวงาน  ป้องกันสะเก็ดไม่ให้หลอมรวมติดกับผิวงานและสามารถใช้แปรงหรือไม้กวาดปัดเศษสะเก็ดออกได้โดยไม่ต้องขัด

 

ข้อควรระวัง

 

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา   หากน้ำยาสัมผัส ผิวหนัง หรือ ดวงตา  ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
  • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก  

 

ขนาดบบรจุ

 

  • 454กรัม / กระป๋อง
  • 12กระป๋อง  / กล่อง
สเปรย์ป้องกันสะเก็ด, ANTI-SPATTER SOLUTION ( SPRAY TYPE ), น้ำยาป้องกันสะเก็ด, น้ำยาป้องกันสะเก็ดเชื่อม

ดาวน์โหลดไฟล์

CATALOG
TDS