ผลิตภัณฑ์ NDT (PT TEST) : น้ำยาเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการตรวจสอบ (DEVELOPER)