ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก

ลวดเชื่อมซีโอทูชนิดฟลักซ์คอร์เหล็ก
 
ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก (Flux Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมเปลือยที่มีไส้ฟลักซ์อยู่ในแกนกลางของลวด เป็นการเอาข้อดีของลวดเชื่อมไฟฟ้า ที่มีฟลักซ์หุ้ม ทำหน้าที่ปกคลุมแนวเชื่อม กับลวดเชื่อมซีโอทู ที่สามารถเชื่อมได้ต่อเนื่อง นำจุดเด่นทั้งสองมารวมกัน แนวเชื่อมที่ได้จึงสวยงาม (ลวด FLUX CORED บางชนิดจึงไม่ต้องใช้แก๊สซีโอทูมาปกคลุมแนวเชื่อม) เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องการคุณภาพสูง และผ่านการเอกซ์เรย์ได้ดี เชื่อมงานได้ทุกท่าเชื่อมSTEEL FLUX CORED WIRE, ลวดฟลักซ์คอร์เหล็ก, ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์

ดาวน์โหลดไฟล์

SPEC LW-71